ရေခဲချောင်းကြိုက်တဲ့စော်လေးကို တည်းခိုခန်းမှာအမုန်းကျွေး