ဂေါင်းကြီးတို့အတွက် တစ်ကြောင်းပြီးသွားစေမယ့် အထန်မလေးရဲ့ စမူဆာ ပွတ်ပြကွက်