နောက်ပြန်ကြီး မြင်းစီးကောင်းပြီး ငြိမ့်နေသော စစ်ကိုင်းအိုးကြီး