ကောင်းလားကောင်းလားဆိုတော့ ကောင်းတယ်တဲ့ ကြိုက်လားဆိုတော့ ကြိုက်တယ်တဲ့ နေ့တိုင်းဖောင်းဒိုင်းပေးရမလားဆို တော့….. လုပ်ပေးတဲ့