လူပြည်.မှာ အကောင်းဆုံး အရသာကို အပေါ်ကနေ တက်စီးပြီး မိန်.မိန်.ကြီး အရသာခံနေတာ