ဘေးအခန်းကကောင်မလေး အောကားကြည့်ပွတ်နေတာချောင်းရိုက်